Riolering

afvoer-rioo

Het aanleggen van het riool is een klus die het beste gedaan kan worden door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Op deze manier weet u namelijk zeker dat er geen fouten worden gemaakt bij het aanleggen ervan. Door het op de juiste wijze aanleggen verloopt de doorstroming optimaal, wat voor u zeker van belang is. Is de doorstroming namelijk niet optimaal dan kan dit leiden tot stank in uw woning maar ook zullen er dan regelmatig verstoppingen optreden.

Wij kunnen het aanleggen van het riool voor u verzorgen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met bepaalde aspecten zoals het pompsysteem en verzakkingen.

Riolering onderhouden

Naast het aanleggen van uw riool kunnen wij ook het onderhoud uitvoeren. Met het onderhouden wordt bedoeld dat wij dit kunnen schoonmaken indien nodig, bijvoorbeeld bij een verstopping. Daarnaast kunnen wij ook de pompputten, drukrioleringen en kolken legen of reinigen of een obstakel dat vast zit in het riool te verwijderen.

Het onderhouden van het riool is erg belangrijk. Achterstallig onderhoud kan namelijk zorgen voor onder andere verstopte roosters, rioolstank, verstopte leidingen, vocht in huis, een bubbelend riool of pompen die vastlopen.

Camera inspectie

Ook kunnen wij een camera inspectie in uw riool uitvoeren. Problemen in het riool kunnen erg lastig te detecteren zijn, zoals achterhalen waar de stank vandaan komt. Met een rioolinspectiecamera kunnen wij heel eenvoudig uw riool en de afvoerleidingen controleren op scheuren, lekkages of zelfs boomwortels. Hierbij wordt, zoals de naam al doet vermoeden, een camera in het riool aangebracht. Op die manier kunnen wij eenvoudig alle knelpunten nagaan en het hele riool nakijken.

Door middel van een scherm kunnen wij de camerabeelden zien en zo de schade in beeld brengen. Op basis hiervan kunnen wij vervolgens een inschatting maken van de staat en u vervolgens helpen met het repareren of vervangen van de rioolbuis.