iron railings 2834506 1280

Wat heb je nodig voor een fundering van je huis?

Zonder een stevige en goed geconstrueerde fundering, loop je het risico op dat je huis langzaam maar zeker scheuren en barsten vertoont. 

In het ergste geval kan je huis verzakt raken, wat leidt tot dure reparaties en een mogelijk risico op instorten. Weg je centen! 

Daarbij komt nog bij op (maar van je portemonnee af) de potentiële daling van de marktwaarde van je woning door funderingsproblemen.

Een degelijke fundering is dus cruciaal voor de veiligheid, waarde en levensduur van je woning. Pak daarom de fundering goed aan voordat je begint met de bouw of renovatie van je droomhuis.

Maar wat heb je precies nodig om ervoor te zorgen dat je fundering aan alle eisen voldoet? 

Dat lees je in deze blog!

Omgevingsvergunning nodig of niet?

De eerste stap is om uit te zoeken of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het plaatsen van een fundering. Dit hangt af van de grootte van het project (je bouwplannen) en de lokale regelgeving. 

Kleine projecten, zoals een tuinhuisje, vereisen vaak geen vergunning, maar voor de bouw van een woning is deze meestal wel vereist. Informeer bij je gemeente om zeker te zijn. Kijk op de website van je gemeente of neem contact op met de Omgevingsdienst. 

Bouwbesluit

Zodra je weet of een vergunning nodig is, moet je rekening houden met het Bouwbesluit. Dit zijn de bouwtechnische voorschriften waaraan elk bouwwerk in Nederland moet voldoen. 

Deze regels zijn er niet alleen voor de bouwfase, maar garanderen ook dat jouw huis veilig en comfortabel is voor de toekomst.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid van de gebruikers van het gebouw, milieu en energiezuinigheid van een bouwwerk. De eisen met betrekking tot de fundering zijn te vinden in het Bouwbesluit NTC 2019.

Veiligheid

De fundering moet in de eerste plaats zorgen voor de veiligheid van de woning. Dit betekent dat de fundering sterk genoeg moet zijn om het gewicht van de woning te dragen en te voorkomen dat deze verzakkt of scheurt. De veiligheidseisen met betrekking tot de fundering zijn vastgelegd in NEN 9981-1:2015.

Bruikbaarheid

De fundering moet ook zorgen voor de bruikbaarheid van de woning. Dit betekent dat de vloer van de woning recht en waterpas moet zijn. De eisen met betrekking tot de bruikbaarheid van de fundering zijn vastgelegd in NEN 5750:2017.

Gezondheid van de gebruikers van het gebouw

De fundering moet ook zorgen voor de gezondheid van de gebruikers van het gebouw. Dit betekent dat de fundering vochtwerend moet zijn en dat er geen radon uit de bodem kan binnendringen. De eisen met betrekking tot de gezondheid van de gebruikers van het gebouw zijn vastgelegd in NEN 8020:2015.

Milieu

De fundering moet ook rekening houden met het milieu. Dit betekent dat er bij de bouw van de fundering zo min mogelijk milieubelastende materialen mogen worden gebruikt. De eisen met betrekking tot het milieu zijn vastgelegd in NEN 8700:2015.

Energiezuinigheid

De fundering moet ook zorgen voor de energiezuinigheid van de woning. Dit betekent dat de fundering goed geïsoleerd moet zijn om warmteverlies te voorkomen. De eisen met betrekking tot de energiezuinigheid van de fundering zijn vastgelegd in NEN 7128:2014.

Een sondering uitvoeren

Voordat je begint met de constructie van de fundering, is het cruciaal om een sondering uit te voeren. Dit onderzoek bepaalt de samenstelling en draagkracht van de bodem, zodat je de juiste funderingsoplossing kunt kiezen. Een sondering voorkomt dat je fundering later verzakt of scheurt.

Sondering

Voordat je daadwerkelijk begint met bouwen, is het uitvoeren van een sondering essentieel. Dit onderzoek geeft inzicht in de bodemgesteldheid en is bepalend voor het type fundering dat je nodig hebt. 

Op basis van de sondering en je bouwplannen moet een constructietekening en constructieberekening gemaakt worden. Deze documenten zijn fundamenteel om ervoor te zorgen dat de fundering sterk genoeg is.

Constructietekening en -berekening

Op basis van de sonderingsgegevens laat je een constructietekening en -berekening maken door een gecertificeerde constructeur. Deze tekeningen en berekeningen geven precies aan hoe de fundering moet worden gebouwd om veilig en stabiel te zijn. Zonder deze documenten kun je geen vergunning krijgen.

Hoe kies ik dan de juiste constructeur?

Het kiezen van een gekwalificeerde constructeur is net zo belangrijk als de fundering zelf. Een goede constructeur kan je niet alleen helpen bij het maken van berekeningen, maar ook adviseren over materialen en methodes.

Een fundering maken: goed plan nodig

Met alle benodigde documenten en vergunningen op orde, is het tijd om een goed uitvoeringsplan op te stellen. Bepaal welk materiaal je wilt gebruiken (beton, staal, hout), houd rekening met milieuvriendelijke opties en kies het juiste funderingstype voor jouw situatie, zoals strokenfundering, heifundering of plaatvloer. 

Plan ook hoe je ervoor gaat zorgen dat de fundering waterpas komt te liggen. Door deze stappen zorgvuldig te doorlopen, zorg je ervoor dat je fundering voldoet aan alle eisen.

Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt zeker bij het leggen van een fundering. Vergeet niet, een sterk huis staat op een sterke fundering!